SGK İşe Giriş Nedir ?

Sigorta Sistemlerinde Yapılan Değişimin Amacı

 

Modern toplumlarda insanların her türlü ihtiyacının karşılanabilmesi, şikayetlerinin giderilebilmesi ve daha kaliteli bir yaşam sunulması gibi hususlar devletin sorumluluğu altındadır. Özellikle devletin kurumlarının vatandaşların refah seviyelerini yükselmek ve daha kaliteli bir yaşam standardı sunabilme konusunda etkin ve aktif atılımlarda bulunması gerekmektedir. Böylece hem vatandaşların daha kaliteli bir yaşama sahip olabilmeleri hem de ülkenin gelişimine katkı sağlanabilmesi oluşturulabilmektedir. Bu noktada da özellikle sigorta ve sosyal güvence kavramları çok daha fazla ön plana çıkıyor. Ülkemizde bu alan Sosyal Güvenlik Kurumu vatandaşlara hizmet sunmakta olan devlet kurumu konumunda yer almaktadır. Vatandaşların var olan, oluşan ya da oluşabilecek her çeşit ihtiyacının karşılanarak, daha çağdaş bir yaşam standardına ulaşılabilmesi açısından Sosyal Güvenlik Kurumu’na büyük bir sorumluluk düşmektedir.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu çok eski tarihlerden bu yana farklı sistemler ile farklı isimler altında vatandaşların ihtiyaçlarına göre şekillenmiş ve çağın en modern hizmetlerini vatandaşlara sunmuştur. Bu kapsamda da teknolojik ve modern çağda artık vatandaşların değişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve modern çağın yarattığı değişim ve gelişim gereklilikleri nedeniyle 2006 senesinde bu yana vatandaşlara sigorta ve sosyal güvence hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmektedir. Böylece gelişen modern dünyaya Türkiye’deki sosyal güvence sistemlerinin entegre edilebilmesi sağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun oluşabilmesi amacı ile BağKur, Emekli Sandığı ve SSK gibi sigorta kurumlarının devri 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile 16 Mayıs 2006 senesinde gerçekleşmiştir.

 

Bu köklü değişimin gerçekleşmesi ile birlikte sigorta sistemlerinde de geniş çaplı etkiler oluşmuştur. Bu kapsamda da en başta bu değişiklik itibari ile ortaya çıkan ve vatandaşların halen çok sık karıştırdıkları 4A,4B ve 4C sigortaları ortaya çıkmıştır. Aslında bu sistemler yeni oluşan sistemler değildir. Hazırda var olan BağKur, SSK ve Emekli Sandığı gibi sigorta kurumlarının değişen dünyaya uğradığı değişimler entegre edilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kullanılan yöntemdir. Bu yeni değişikliğe göre SSK sigorta kurumu 4A’ya, BağKur sigorta kurumu 4B’ye, Emekli Sandığı sigorta kurumu ise 4C’ye dönüşmüştür. Bu sigorta kollarından birine bağlı olan vatandaşla, artık bu yeni kavramları sigorta işlemlerinde kullanmaktadır. Bir diğer yeni kavramda SGK ’dır. SGK kavramı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kısaltılmış haldeki yazımıdır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu bu gelişim amaçlı yapılan değişimlerin ışığında vatandaşlara sunmakta olduğu hizmetlerinde daha ileri düzeyde bir kalite standardını yakalayabilmek ve modern dünyanın gerekliliğinde ve şartlarında hizmet sunabilmek amacı ile interneti en etkin şekilde kullanmaktadır. Bu kapsamda da vatandaşlar artık Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili olan işlemlerini çok daha kısa süreler içerisinde yapabilme imkanına sahip olabilmektedir. Bu internetten kolaylıkla yapılan işlemlerden biri de işe giriş işlemleridir.

 

Sigortasız olarak personel ya da işçi çalıştırmanın yasa dışı olduğu Türkiye’de işverenlerin ya da işverenler tarafından yetkilendirilmiş kişilerin işe yeni giren çalışan ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunması zorunluluğu bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu bu kapsamda da SGK işe giriş işlemlerinin de internetten daha kolay şekilde yapılabilmesine imkan sağlıyor. Bunun içinde resmi internet sitesi üzerinden iş verenlere ilgili online hizmet sistemini hizmete sunmuştur.

 

İşverenler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu online hizmet sistemi üzerinde daha önceden almış olduğu giriş bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapmalıdır. Daha sonra ise SSK işe giriş işlemi için işe yeni başlayan çalışan ile ilgili olarak talep edilen bilgilerin girilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bazı istisnai durumlar dışında en geç işe başlamadan bir gün öncesinde bildirimin yapılması gerekmektedir.

 

www.sgkisegiris.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s